Детсад в с. Бельтырское


0

Детсад в с. Бельтырское

Опубликовано: 24 нояб. 2019 г.

Пилтiр аалда «Угредiг» национальнай проект хоостыра олган садынын пудiрии парча.
Ол тимге сых парза, андар 120 пала чор турар. 1че-пабаларнын орнiзiне анда ин к1ч1глерн1н группалары азылар. Андар 1 час чарымнан 3 часха читiре оолагас-хызычахтар чорерлер.


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

Яндекс.Метрика
Adblock
detector